nedeľa 9. novembra 2008

November


Silnejúce mrazy a trvalá snehová prikrývka na horách oznamujú pomalý príchod zimy. Sťahovanie do južnejších krajov končia v tomto mesiaci lysky, divé holuby a sluky, kým močiarnice nás už opustili v minulom mesiaci. Vo veľkom počte sa na priehradách a nezamŕzajúcich vodách objavujú populácie divých kačíc a hneď sa začína ich párikovanie, lebo žijú v monogamii. Naše populácie kačíc v tomto období odlietajú na svoje južnejšie zimoviská.
Aj jazvece s dostatočnými zásobami podkožného tuku zaliezajú do svojich podzemných brlohov na zimný odpočinok. Ležisko v brlohu si na zimu vystielajú lístím a trávou. Len za slnečných teplejších zimných dní vychádzajú z brlohu, aby sa prevetrali.
Kým ruja danielov sa v prvých dňoch tohto mesiaca pomaly končí, začína sa ruja muflónov. Jej začiatok závisí od počasia. V chladnom počasí sa začína skôr, v teplejšom neskôr a často sa pretiahne až do decembra. Čriedy starších muflónov sa pred rujou rozpadávajú a jednotlivé muflóny sa pridávajú k čriedam muflónic. Vtedy aj počas celej ruje dochádza medzi muflónmi k tvrdým bojom. Samce narážajú na seba rohami rozbehom až zo vzdialenosti 20 m a snažia sa navzájom odtlačiť od čriedy. Nárazy rohov pri takýchto bojoch počuť veľmi ďaleko. Muflón potom zostáva pri čriede až do konca zimy, pričom sa po ruji pridávajú k čriede i mladšie jedince.
V zverniciach môžeme sledovať ruju pasrnca bielochvostého, ktorý sa v tomto čase ozýva zvláštnym sykavým hlasom.
V rokoch úrodných na žalude a bukvice sa začínajú páriť aj diviaky. Čase párenia diviaky zvádzajú medzi sebou tuhé boje sprevádzané fučaním a kvičaním. Aj diviačica pri párení kvílivo kvičí. Diviaky sa pária až do januára, ale nie sú zriedkavé ani prípady neskoršieho párenia na jar.
V srnčích revíroch môžeme koncom mesiaca niekedy pozorovať druhú ruju. Začína sa vývoj oplodneného vajíčka v srne, ktoré bolo dosiaľ v utajenom stave. Srny neoplodnené v lete môžu sa teraz spáriť so srncom, ktorý ešte nezhodil parožie. V tomto období však srnce už parožie zhadzujú, len mladé ihličiaky môžeme vidieť ešte aj v decembri s parožkami. Choré a poranené srnce niekedy parožky vôbec nezhodia. Mladým, päťmesačným srnčekom začínajú už narastať prvé gombičky alebo paličky vysoké asi 2 cm, ktoré však už vo februári zhadzujú, aby nasadili parožie ihličiaka.


Bebo

Žiadne komentáre: