utorok 4. marca 2014

Prales pod Suchým vrchom vo Veľkej Fatre

Tak sme sa nedávno konečne dočkali. Po dlhej dobe bola vyhlásená rezervácia vo Veľkej Fatre. Ako tento proces prebiehal a ostatné podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Pralesy v závere Zelenej doliny pod Suchým vrchom a Ostrým brdom v Národnom parku Veľká Fatra sú od 1. februára 2014 zákonom prísne chránené. Stanú sa súčasťou národnej prírodnej rezervácie Suchý vrch. Na dlhú dobu to môže byť posledné vyhlásené chránené územie Slovenskej republiky.
Veľkofatranské pralesy pod Suchým vrchom sa dočkali ochrany
Niekoľkoročná snaha (od 2010) napriek zdĺhavému pripomienkovaniu, rokovaniam a napokon daním súhlasu správcu územia - Lesy SR, je zavŕšená rozšírením národnej prírodnej rezervácie (NPR) Suchý vrch (vyhlásená v 1988). Z pôvodne 71 ha sa plocha chráneného územia zväčšuje na 288,74 ha. Rezervácia ochraňuje cenné prírodné lesy pralesovitého charakteru so zastúpením buka, smreka, jedle, javora, bresta, jaseňa i tisu a kosodreviny. Najhrubšie zistené smreky dosahujú prsný obvod až 160 cm a najstarší zistený vek smreka bol 430 rokov. Súčasťou lesného spoločenstva je zaznamenaných 42 druhov lišajníkov, 11 druhov machorastov, 11 druhov húb a 32 taxónov vyšších rastlín, patriacich medzi vzácne alebo osobitne chránené druhy. Z chránených a vzácnych druhov fauny je to 82 druhov vtákov, z čoho 66 druhov v rezervácií hniezdi.
Známy prírodovedec a ekológ Miroslav Saniga, pôsobiaci v Liptovských Revúcach, sa vyjadril: "Rozšírenie NPR Suchý vrch je chvályhodným počinom na poli ochrany ekosystémov nielen v kontexte NP Veľká Fatra, ale dovolím si povedať, že aj Slovenska. Do budúcnosti predstavujú vedecký klenot, a to nielen výlučne pre lesnícke disciplíny. V NPR sa zachovala divočina v pravom zmysle slova."
Po Smrekovici ide o druhý prales, ktorému sa v posledných rokoch podarilo zabezpečiť ochranu. Prieskumom sa na Slovensku zachovalo len okolo 10 000 ha pralesov na 122 lokalitách, čo je menej ako 0,5 % slovenských lesov. Z nich nie je ešte prísne chránených vyše 50 lokalít s rozlohou takmer 2 800 ha. „Veríme, že sa podarí nájsť riešenie zabezpečujúce ochranu všetkých slovenských pralesov. Nebude to však jednoduché. Suchý vrch bol poslednou rezerváciou vyhlásenou úradom životného prostredia, od začiatku tohto roka môže rezervácie vyhlasovať už len Vláda SR. Vzhľadom na to, že prenos kompetencie ešte viac komplikuje aj tak zložitý proces vyhlasovania predpokladám, že NPR Suchý vrch zostane ešte dlhé obdobie poslednou vyhlásenou rezerváciou na Slovensku.“ konštatuje Marián Jasík, projektový manažér OZ PRALES.

Žiadne komentáre: