štvrtok 21. augusta 2008

O Juri sa všetko búri


Delenie roka na štyri ročné obdobia, ako je to bežné dnes, je samozrejme novšieho dáta, za starších čias sa rok delil len na zimu a leto a práve deň Jura bol významným predelom medzi týmito obdobiami. Tomu, že to bol deň významný nasvedčuje aj to, že v tento deň a v jeho predvečer sa venovala ochranno-magickým úkonom taká pozornosť s akou sa inak stretávame v najdôležitejších dňoch roka.

Božstvá, ktoré preberali vládu po končiacej sa zime boli aj najoslavovanejšie. Veď ťažko si predstaviť radostnejšiu novinu v živote roľníckej spoločnosti akou bolo znovunadobúdanie síl slnka a klíčiaca zem. Vesna, Vesnik, Juri, Uraj atď. Tak boli nazývané božstvá tejto periódy.

Cirkev sa samozrejme snažila v priebehu storočí oslavy zakázať či dať im nový „vhodnejší” zmysel. V mnohom boli jurské zvyky podobné so zvyky slnovratnými (napr. kladenie vatier, ich preskakovanie s bujarou oslavou). Následkom rôznych zákazov a nariadení mnohé zvyky splývali, zanikli, alebo dostali úplne iný rámec. Napríklad v niektorých oblastiach pálenie jurských ohňov zaniklo už dávnejšie a jeho existenciu dávajú tušiť len zaznamenané obradne piesne. V podobe akej ich poznáme z minulosti sa jurské oslavy už nepraktizujú.

Zábava mládeže so spevom, hudbou, tancom a špecifickými hrami (na mosty, na jaštera, helušku) boli súčasťou veselice ako aj iné roztopašné kúsky. Dospelí sa radovánkam zvyčajne len prizerali. V niektorých oblastiach na tento deň pripadal prvý výhon dobytka. Bežne bolo stieranie rosy plátnom, či priamo sukňou. Takto získaná rosa mala mat čarovné účinky (na zdravie ľudí, chovaných zvierat, či aj dojivosť kráv). Ak človek v tento deň náhodou našiel štvorlístok, bol to prísľub šťastia (treba ho odhryznúť, nie odtrhnúť), no nájsť päťlístok značí nešťastie. Príznačné je tiež kynoženie a mučenie (nedá sa to nazvať inak) drobných živočíchov čo mali tú smolu, že sa prebrali z hybernácie. Zvlášť hady sa tešili „obľube” a používali sa v rôznom stave a skupenstve na množstvo magických úkonov. Varenie, sťahovanie z kože, odrezávanie hláv a chvostov to sú recepty našich predkov na zdravie, úrodu, priaznivé počasie, alebo dokonca zabezpečenie si dobrého muža. Jeden za všetky: baby ak chcete svoju obeť vohnať do chomúta zabite žabu, vysušte ju, odtrhnite labku a potrite ňou svojho vyvoleného. Ak si to nevšimne a vy tým pádom neskončíte na psychiatrii, môžete si byť isté, že po inej nezatúži. (Pozor! Všetky plazy a obojživelníky sú zákonom chránené).

Významné zmeny v prírode boli stredobodom pozornosti celej obce. Veď podľa pranostiky do Juraja nerastie nič ani čo by si kliešťami ťahal a po Jurajovi všetko ide von aj keby kladivom zatĺkal. Bolo nutné zariekaním, obetami a čarovnými úkonmi podporiť proces vegetácie, odohnať zlé sily, o ktorých sa predpokladalo, že sa môžu znovu zaktivizovať.

Žaba

Žiadne komentáre: