sobota 13. decembra 2008

DecemberTuhá zima s pribúdajúcim snehom zhoršuje životné podmienky malej zveri v poli i veľkej na horách. Bažanty a jarabice vyhľadávajú remízky, kde nachádzajú ochranu pred mrazivým vetrom i pred pernatými dravcami. Sústreďujú sa hlavne pri násypoch a plevníkoch. Zajace prečkávajú zimné fujaky vo svojich ležiskách a neraz sa nechávajú zaviať snehom.
Jelenia i srnčia zver už zhadzujú parožky i srnce ihličiaky, takže v čriede poznáme srnca už len podľa strapca a malého trojuholníkového zrkadla, pokiaľ pre väčšiu vzdialenosť nezbadáme pučnice medzi ušami. Tohtoročným jelienčekom začínajú narastať pučnice, na ktorých koncom zimy začne rásť prvé parožie ihličiaka.
Začiatkom mesiaca sa končí ruja muflónov, končia sa súboje starých baranov a tvoria sa väčšie čriedy muflónej zveri.
Na skalnatých svahoch nad hornou hranicou lesa prebieha teraz ruja kamzíkov. Staré kamzíky, ktoré dosiaľ žili samotársky, vyhľadávajú čriedy kamzíc a v rozrušení sa ozývajú zvláštnym fŕkavým hlasom. Mnoho ráz dochádza i k bitkám medzi rujnými samcami. Kamzice i kamzíčatá sa ozývajú krátkym mékaním, len pri zistení nebezpečenstva vydáva strážca čriedy ostrý výstražný hvizd, po ktorom celá črieda uteká do bezpečia. Hneď po skončení ruje sa kamzíky sústreďujú do veľkých zimných čried, aby lepšie prekonávali nepriaznivé zimné podmienky.
Diviaky sa ešte celý mesiac pária, čo prezrádza hlasité fučanie a kvíkanie bojujúcich kancov alebo kvílivé kvičanie páriacich sa svíň, ktoré sa v tichej zimnej noci ďaleko ozýva.
Zvyčajne okolo Vianoc sa ukladá na zimný odpočinok medveď, keď si predtým vystlal brloh lístím, machom a suchou trávou. Brloh si robí najradšej v skalnej dutine, pod vývratom alebo pod košatým stromom. Keď ho zafúka sneh, sotva by sme ho našli.

Bebo

Žiadne komentáre: