streda 22. apríla 2009

Jarné upratovanie v Nitre
V sobotu 4. apríla sme my členovia Okresnej rady Slovenského Hnutia Obrody v Nitre spolu s našimi kamarátmi z Bratislavy, Martina, Nových Zámkov ale aj z Ruskej federácie zorganizovali ekoprojekt pod názvom Jarné upratovanie v Nitre. Počasie bolo priam ideálne na realizáciu ekoprojektu a tak sme sa mohli v popoludňajších hodinách pustiť do upratovania podhradia Nitrianskeho hradu. Stretli sme sa na Župnom námestí v Nitre kde každý z nás dostal rukavice a vrece na odpadky. Zo Župného námestia sme sa začali pomaly presúvať do podhradia Nitrianskeho hradu. Prešli sme Pribinove námestie, ktoré sme vyčistili od porozhadzovaných papierov a umelohmotných fliaš. Pri soche Pribinu sme urobili zopár fotiek na pamiatku pre našich ruských priateľov.

Z Pribinovho námestia sme prešli k Morovému stĺpu pri ktorom sme tiež zistili, že niektorí Slováci a aj turisti asi nikdy nepochopia na čo slúžia odpadkové koše. Po vyčistení okolia Morového stĺpu sme sa zamerali na najťažšiu časť ekoprojektu a to, severnú stranu nitrianskeho podhradia. Pri čistení severnej strany nitrianskeho podhradia sme veľakrát zostávali stáť v nemom úžase z toho, čo všetko sú ľudia schopní odhodiť do prírody. Nachádzali sme všetko: od cigaretových škatuliek, cez umelohmotné fľaše a poháre až po sako ale aj injekčné striekačky a koleso od bicykla. Za dve hodiny sa nám „podarilo“ naplniť skoro 40 vriec odpadom všetkého druhu.

Opäť sme sa raz presvedčili, že nestačí o ekológii iba hovoriť a „zaťažovať“ okolie spásonosnými myšlienkami, ale treba aktívne priložiť ruku k dielu a prispieť k skrášleniu nášho okolia. Obroda nášho národa sa v budúcnosti musí uskutočniť aj cez ekologické projekty a naša mládež musí byť vychovávaná k ochrane životného prostredia, aby si uvedomila, že prostredie v ktorom vyrastáme a žijeme je vizitkou každého z nás.

Veronika Spáčilová, tajomníčka OR SHO v Nitre

Prevzaté zo stránky www.sho.sk

Žiadne komentáre: