piatok 2. septembra 2011

Výzor starých Slovanov

Predstavu o výzore našich predkov si môžeme urobiť z kostrových materiálov ( tu nám to dosť sťažuje žiarový pohrebný rítus), zo správ starých dejepiscov, historikov a obchodníkov ( poskytujú nám informácie ktoré nevyčítame z kostrového materiálu ako farba očí, vlasov a pigmentácia pokožky). V menšej miere môžme niečo málo zistiť z umeleckých pamiatok ( napr. účes a odev, ktoré ale nie sú predmetom tohto článku).
Hneď na začiatku treba povedať, že už Slovania najstarších čias neboli rasovo homogénnou zložkou a vyskytovali sa medzi nimi rôzne európske rasové typy. V rámci celej Európy nebolo ničím nezvyčajným, ak sa v populácii rôznych etník, v období sťahovania národov, vyskytovali mongoloidné či laponoidné črty.
V každom prípade je veľký rozdiel medzi starými Slovanmi a Slovanmi dneška. Dnešný Slovania sa identifikujú na základe jazyka, národnej a štátnej príslušnosti. Pôvodný Slovania, ktorý sa v postupných vlnách šírili zo svojej pravlasti severne od Karpát, zmenili svoj výzor po storočiach migrácií, asimilácie a miešania. Táto vrstva najskôr splynula s miestnym obyvateľstvom, neskôr sa menila prirodzenou výmenou obyvateľstva v hraniciach osídlenia aj kolonizáciou.
Takže dnes na Balkáne prevláda dinarský typ (značná výška, tmavý vlas aj oči, krátka lebka z plochým temenom), v strednej Európe dominuje typ alpínsky s nižšou zavalitou postavou , krátkou lebkou s hnedými očami a vlasmi. Poľsko a Bielorusko prednostne obýva ostická rasa (ktorá sa od alpskej odlišuje len svetlou pokožkou vlasmi a očami- z kostrových pozostatkov je ťažko odlíšiteľná) a napríklad na severe Ruska nordická rasa.
Nordický- severský typ bol pôvodným typom starých Slovanov. Tí boli ľuďmi vyššieho vzrastu (na tú dobu) s dlhými končatinami, blond alebo ryšavými vlasmi, modrými alebo sivými očami, úzkym, rovným nosom, stredne širokou tvárou, svetlou (ružovou) pokožkou, no predovšetkým s dlhou (dolichocefálnou) mozgovňou. Lebečný index je dôležitým parametrom pre typologické zaradenie. Dolichocefália znamená, že pri pohľade na lebku zhora sa mozgovňa javí ako podlhovastá, brachylocefálna (krátkolebá) sa pri takom pohľade zdá takmer okrúhla. Je možné že u Slovanov nešlo o čisto plavý typ, aký pozorujeme u pôvodných Germánov, ale o typ s temne ryšavými vlasmi s väčšou variabilitou farby očí. Rozhodne však nešlo o alpíncov alebo mediteráncov. Aj staré záznamy opisujú Slovanov ako svetlé, urastené typy, s ryšavými vlasmi a ružovou pokožkou (arabské cestovateľské svedectvá zo 7-8. storočia). Zdá sa že pôvodný Slovania boli pred dobou sťahovania národov nordicko-ostickou zmiešaninou. Východobaltský (ostický) typ je dodnes jasne znateľný v pôvodnom teritóriu slovanskej pravlasti. V hroboch západných Slovanov boli nájdené aj tmavé vlasy (gaštanové a temne ryšavé) a severský typ, hoci jasne dominoval, nebol výhradným typom starých Slovanov.

2 komentáre:

Ing. Anton Furgalák povedal(a)...

Mal by som len poznámku ku pravopisu autora. Ťažko si získate nejakú dôveru vzdelanejších Slovákov, pokiaľ sa nenaučíte slovenský pravopis aspoň na stredoškolskej úrovni.

Anonymný povedal(a)...

To je dobry nezmysel ze prave ten nordicky typ bol prvy. Je to len dohad. Ale vacsinou sa udava ze sa od germanov dost odlisovali a prevladali hnede oci a vlasy.